Sunday, 21 October 2012

La interactivitat del Notebook

Si ja tens instal.lat el software de Smart Notebook al teu ordinador, descarregat la següent activitat del repositori d'Alexandria:

Podràs veure com amb aquesta aplicació s'ha pogut crear una activitat força interessant per descobrir els colors de l'hort. Fixat en els diferents nivells d'interactivitat... Com es pot aconseguir?

Abans de fer probes amb el software, començarem mirant aquest alguns vídeos editats per Esther Llorca (entre d'altres). Són curtets, i cada un d'ells ens explica només una eina o utilitat de Noteboo. Aquí n'hi ha 10, tot i que el paquet complet en té 27. Pots trobar-lo a la secció de "manuals"del Wiki. 

No comments:

Post a Comment